SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist for Den 74. Nordnorske kunstutstilling 2020 er 15.september 2019

Utøvende billedkunstnere, profesjonelle som amatører, med tilknytning til landsdelen kan sende inn sine bidrag innen fristen.

Juryen i år er: 
Trond Ansten, NNBK
Rina Charlott Lindgren, NNBK
Mirjam Raen Thomassen, NBK Agder
Nina Bjørkendal, NBK Agder

Søknadsskjemaet – finner dere under. 

Les også godt igjennom søknadsveiledningen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi anonymiserer innsendelser før juryen mottar dem. Juryen vurderer kun verkene og prosjektbeskrivelsene, og de får ikke se vedlagte søknadsskjema, CV-er osv. 

Søknad sendes til nordnorsken@bodokunst.no 
Merk søknaden med Søknad Nordnorsken 2020

 

 

Søknadsveiledning - pdfSøknadsskjema PDF - pdfSøknadsskjema WORLD - ocx

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no