SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist for Den 73. Nordnorske kunstutstilling 2019 er 15.september 2018

Utøvende billedkunstnere, profesjonelle som amatører, med tilknytning til landsdelen kan sende inn sine bidrag innen fristen.

Søknadsskjemaet – finner dere under. 
Les også godt igjennom søknadsveiledningen.

Årets juryen er: 
Hanne Lydia Opøien Figenschou (NNBK)
Dan Mariner (NNBK)
Barbro Maria Tiller (TBK)
Carlos Alberto Correia (TBK)

Turneplanen for Den 73. Nordnorske kunstutstilling er:
Bodø
Alta Kunstforening
Meierit Galleri, Leknses
Galleri Nord-norge, Harstad
Rana Kunstforening
Vadsø Kunstforening
(Noen flere kan komme til)

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi anonymiserer innsendelser før juryen mottar dem. Juryen vurderer kun verkene og prosjektbeskrivelsene, og de får ikke se vedlagte søknadsskjema, CV-er osv. 

Søknad sendes til nordnorsken@bodokunst.no 
Merk søknaden med SØKNAD NORDNORSKEN

Søknadsskjema WORLD - ocxSøknadsskjema PDF - pdfVeiledning for 1.juryering 2019 - pdf

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no