Bodø kunstforening

Nyheter

Søknadsfrist for Den 70. Nordnorske Kunstutstilling

Velkommen som søker til

Den 70. Nordnorske Kunstutstilling 2016

Den Nordnorske Kunstutstilling er den årlige mønstringen, landsdelsutstillingen, for bildende kunst av kunstnere som er født i , er eller  har vært  fast bosatt i Finnmark, Troms eller Nordland.

Kunstnere som blir antatt deltar i en juryert utstilling som:

  • ·       turnerer i Nordland, Troms og Finnmark fylker
  • ·       gir utstillingsvederlag
  • ·       gir mulighet for salg av arbeider
  • ·       når ut til en bredt sammensatt publikumsgruppe
  • ·       er meritterende i forhold til stipend med mer

Søknadsfrist: 5. oktober 2015

Søknadsskjema og søknadsveiledning finner du helt til høyre på hovedmenyen under DNNK.

DNNKs hjemmeside har for øyeblikket tekniske problemer, og søknadsinformasjon finnes tilgjengelig for nedlasting på våre facebooksider og under menypunktet DNNK.

 

 

 

 

 
Nordnorsken- Søknad og søknadsveiledning

Grunnet tekniske problemer med DNNKs hjemmeside for øyeblikket, så kan søknadsskjema og søknadsveiledning

for deltakelse på Nordnorsken 2016 foreløpig lastes ned her

 
Besøk oss på Facebook

Bodø kunstforenings facebookside

Besøk Den Nordnorske Kunstutstillings facebookside

 

NYHETER

 

Grunnet tekniske problemer med DNNKs hjemmeside for øyeblikket, så kan søknadsskjema og søknadsveiledning for deltakelse på Nordnorsken 2016 foreløpig lastes ned her

 

 

 

BODØ KUNSTFORENING HAR FLYTTET TIL NYE LOKALER I STORGATA 9  

 TO NYE UTSTILLINGER ÅPNER I BODØ KUNSTFORENING

LØRDAG 1. AUGUST KL. 14

 

alt

Listen to your eyes - Lars Strandh

Bildene til Lars Strandh står i sterk kontrast til de deler av kunsten som byr på lett tilgjenglig underholdning og medialt ”catchy” strategier.

I utstillingen ”Listen to your eyes” viser Lars Strandh en serie nye malerier.

Kan vi bruke våre øyne på samme måte som når vi bruker våre ører og lytter til musikk? Uten å analysere eller ”forstå” musikken vi hører lytter vi oftest til den med åpent sinn, og kanskje lar oss forføre av de følelser eller tankebaner som musikken fremmaner. Er det vi ser på Strandhs utstilling i så fall myke anslag fra Saties Gymnopédies, eller er det mer i retning av Miles Davis? Utstillingstittelen indikerer at Strandh gir oss muligheter for at vi skal nærme oss hans malerier på en slik åpen måte? Men det bør i så fall ikke bety å la være å tenke.

På den ene siden kan man velge å se maleriet fra et formalistisk ståsted der oppmerksomheten rettes mot rammen, lerretet og fargen og hvordan det er malt. På den andre siden kan man tilnærme seg maleriene mer metafysisk eller emosjonelt, og som i større grad kan generere opplevelser, ideer og refleksjoner hos betrakteren. Med maleriets atmosfæriske, horisontale struktur kan det også ligge muligheter i fornemmelsen av hav, eller sånn sett like gjerne landskap eller åpen himmel med de tanker og ideer det kan fremkalle.

Filosofen Olav Østensjø Øvrebø skriver om Strandhs arbeider:

”Enkelhet kan være provoserende: Den snikende fornemmelsen av å bli undervurdert, av å bli lurt inn i en reduserende tenkemåte som fratar verden dens kompleksitet og nyanserikdom. Enkelheten i Strandhs malerier er ikke slik. Det er ikke en gang sikkert at maleriene er så enkle som de umiddelbart gir seg ut for å være eller oppleves som. Ved nærmere ettersyn oppdager man fort at det er et nøyaktighetsarbeid som er nedlagt her, det dreier seg om en kunstner som har tatt i bruk pensler og palett og utøvd et nitidig og tålmodig håndverk.”

Den repetitive arbeidsprosessen kan også sees på som en meditasjon over tid.

De hundre- og tusentalls penselstrøkene som maleriene er oppbygget av, eller kanskje mer fremkalt av, står som et ”testamente” over kunstnerens eksistens og tilstedeværelse. Bildene kan kanskje også speile betrakterens egen eksistens og tilstedeværelse i selve møtet som oppstår.

Lars Strandh har de siste årene hatt en rekke utstillinger internasjonalt og er representert av velrenommerte gallerier i Tyskland, Frankrike, Schweiz og USA. Han har deltatt på kunstmesser i blant annet Miami, Zürich, Karlsruhe, og Strasbourg.

Strandh har i 2014-15 hatt en museumsutstilling som har turnert i Latvia, Lithauen og Hvitrussland og er blitt vist på blant annet Daugavpils Mark Rothko Art Center, Vitebsk Art Museum og Museum of Modern Fine Art i Minsk.

Strandh er representert i flere internasjonale samlinger som Forum Konkrete Kunst, Erfurt, Sammlung Hüpertz, Hamburg, Sammlung Maximilian und AgatheWeishaupt, München, Daugavpils Mark Rothko Art Center, Latvia, Sveriges Konstråd, og er i Norge innkjøpt av blant andre Telenor Kunstsamling, Utenriksdepartementet, Kulturrådet, Statoil, KORO og Haugesund Billedgalleri.

Wind blown blue – Rina Charlott Lindgren

            Rina Charlott Lindgren (født 1983 i Tromsø) ble uteksaminert med Master fra Kunstakademiet i Trondheim i 2011. Hun har også hatt studieopphold ved Listahaskolinn i Reykjavik. Hun har hittil hatt to separatutstillinger, samt deltatt på flere gruppeutstillinger -blant annet på Nordnorsk Kunstmuseum, Høstutstillingen, Unge Kunstneres Samfunn, Galleri Nord-Norge, samt deltatt på Den Nordnorske kunstutstilling ved tre anledninger. Hun er i tillegg innkjøpt av Troms Fylkeskommune, Sparebank-1 Nord-Norges kunststiftelse og Nordnorsk Kunstmuseum. Hun bor og arbeider for tiden i Brussel og Lofoten.

Hennes arbeider preges av tradisjonelt akademisk håndverk i nitide tegninger, men har også innslag av det mer eksperimentelle. Ved å kombinere tegning med collage, funne gjenstander og skulpturelle elementer skaper hun arbeider som ligger i grenselandet mellom tegning, skulptur og installasjon. Arbeidene hennes har en gotisk resonans og fremstiller gjerne motiver som springer ut fra kunsthistorien, tidlige beskrivelser av nordområdene, og egne erfaringer. De besitter ofte en melankolsk, ettertenksom stemning og reflekterer rundt universelle temaer som tid, rom, reiser, naturen og dens sårbarhet.

Wind blown blue er Rina Charlott Lindgrens tredje separatutstilling og den første i Nord-Norge. Utstillingen tar utgangspunkt i beskrivelser av det som en gang var ukjente steder, som for eksempel ”Thule”. Beskrivelsene av disse områdene har en magi og mystikk over seg som hun reflekterer rundt i sine siste arbeider. Man kan si det er abstraksjoner over landskaper som springer ut av det figurative.

 

Begge utstillingene står til og med søndag 20. september.

 Velkommen!

 

      

Åpningstider:onsdag- søndag kl. 12-16

Hjertelig velkommen til Bodø kunstforening!