Juryens arbeid

av: Heidi Rødstøl, juryleder

Nordnorsken har nådd en respektabel alder, og er for lengst grundig etablert som en viktig regional visningsarena. En landsdelsutstilling som dette skal reflektere og representere det som skjer i kunstfeltet i Nord-Norge. Etter åpningsutstillingen i Bodø kunstforening sendes utstillingen ut på vandring.

Det er vanskelig å peke på én tendens i utstillingen uten å generalisere, men til tross for stor bredde i uttrykk og materialbruk kan man identifisere enkelte fellesnevnere for verkene som er valgt ut. Mange av arbeidene tematiserer vår relasjon til, og interaksjon med naturen og omgivelsene. Identitet, sosial og kulturell forankring er også sentrale tema.

Samtidig finnes det en annen tråd her; humor. Dette er en kvalitet i seg selv, samtidig som den åpner opp for et underliggende alvor.

 

Juryen har i år valgt å stille ut færre verk enn det som tidligere har vært vanlig. Flere av arbeidene har en lavmælthet som krever at de får tilstrekkelig luft og rom rundt seg.

Det har derfor vært en sentral del av juryens arbeid å sikre at det enkelte verk får en plassering som underbygger dets individualitet og uttrykk.

I sitt utvalg har juryen lagt vekt på at verkene evner å strekke seg ut over det lokale anta en dimensjon av allmenngyldig karakter. De utvalgte arbeidene har egenart, kompleksitet og koherens samtidig som de er intensjonsmessig og visuelt forløst.

Uansett hvor forskjellig verkene framstår, har de det til felles at de anskueliggjør en inderlighet. Kunstnerene bak disse arbeidene har våget å stole fullt og helt på sitt eget utrykk og sine visuelle utsagn.

Det har vært et privilegium for juryen å få et innblikk i det som skjer på og i tilknytning til den Nord-Norske kunstscenen, og vi vil takke alle som har søkt Nordnorsken i år!

I år besto juryen av: Heidi Rødstøl (Molde,MRBK), Ine Harrang(Molde,MRBK), Eivind Natvig (Svolvær, NNBK) og Marianne Bjørnmyr (Bodø, NNBK)

Juryens pris

Juryens pris går i år til Phillip Spillmanns verk Skudd. Dette arbeidet treffer betrakteren med en slående materialitet og en lavmælt styrke. Man må bevege seg nært innpå for å oppleve verket; 33 små objekter satt sammen av tomme patronhylser og reingevir.

Gjennom en rekke vandringer på Finnmarksvidda har Spillmann samlet etterlatte hylser og gevir. Messingen og hornets patina er skapt av vær og vind. Objektene har ulik opprinnelse, men har et krysningspunkt i møtet mellom jeger og bytte. I Skudd møtes metall og horn, mennesker og natur på en ny og transenderende måte. Materialene ser ut til å ha vokst sammen, eller rettere sagt hornene spirer eller skytes ut fra hylsene.

Horn som materiale har en lang håndverks- og kulturtradisjon i Nord. Skudd lykkes i den vanskelige oppgaven det er å skulle pode nye skudd på gamle røtter. Denne nye og uventede koblingen åpner opp for et bredt spekter av assosiasjoner

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no