JURYENS ARBEID

av Gunn Harbitz

For syttiførste gang har to av billedkunstnernes fagorganisasjoner valgt jury for Nordnorsken. Jurymedlemmene skal velge ut de verkene de blir enige om er best og sette disse sammen til en vandreutstilling.

Kunst inviterer til et mangfold av anskuelser framfor en ensartet vurdering. Likefullt spisses begrepet om kvalitet i en tid hvor viktige kulturelle og samfunnsmessige endringer bidrar til å sette vår etablerte forståelser av kunst  i bevegelse.

Etter at juryen ble kjent med alle innsendte verk, kunne vi spørre oss om hva som er i bevegelse i Nord-Norge og hva som speiler kunsten her ?

Vi ser at billedkunstnerne bosatt i, eller med tilknytning til  Nord-Norge, har spredte virksomheter både i by, tettsted, utkant og utland. Noen er under utdanning, og det gjelder for  alle utdanningsinstitusjoner, enten det dreier seg om billedkunst, filmkunst, kunsthåndverk eller doudji. Men uansett så er de blant the worlds northernmost - verdens nordligste. Vi har og billedkunstnere som forflytter seg med sine ulike prosjekter. I nord har også flere Art residencies  etablert seg på kort tid og åpner for et mer "nomadisk" yrke i nær kontakt med naturen. Kort sagt: Stedet du bor på, det du har rundt deg, påvirker ditt liv og virke - kunstneryrket.

Samtidig med at Nord-Norges geopolitiske rolle øker i et globalt perspektiv, og at omverdenen vender øynene nordover i større grad enn før for å oppleve unik natur, så er et utvidet kunst og kulturlandskap i ferd med å vokse fram.

Kanskje har vår rotfestede holdning til at lokalt er globalt, fått større føtter å springe på?

Kanskje vår bevissthet om at sted og kultur, og dens spredning i en videre sammenheng er innebygd i oss, og får en form for renessanse uttrykt i og gjennom kunsten?

Muligens har vi alltid forholdt oss til å samle kreftene for å bli til noe mer. Den kollektive ånden skaper idéelt sett en infrastruktur hvor de ulike kunst og kulturagendaene både kan samspille og beholde sin egenart.

Kanskje kan vi fortsette å bruke vår evne og kunnskap til å skape møtepunkter ?

Med Nordnorsken har vi fått et forankret møtepunkt hvor vi med fri innsendelse evner å speile landsdelens bredde og dybde innenfor et vidt spekter av kunstsjangre, teknikker og kunstneriske uttrykk !

 

Takk til alle som har sendt inn til Nordnorsken i år!

Vi oppfordrer dere som ikke kom med til å sende på nytt!

Vi håper at publikum får mulighet til å bli kjent med  hele Nordnorsken.

 

 

JURYENS PRIS:  

 

Det kinetiske verket Jackie Chan ble alles førstevalg.

Verket formidler et umiddelbart nærvær av enkle former og vektløs eleganse.

Det skal bare et ørlite puff til for å sette det i bevegelse:

Stålringen starter å spinne og forplanter seg som skygger på veggen. Skyggenes materialitet skaper assosiasjoner til avtrykk tegnet med hånden. Sansene blir like kroppslig som ringens spinn rundt en akse. Aksen er som vår ryggrad og vi opplever å bevege oss i takt med og inne i verkets skjønnhet.

 

Ved siden av å framstå som et meditativt rom, taktilt definert av form og flate,  kan verket åpne for ulike referanser. Enkelte tanker kan tangere andre verk på utstillingen, og ikke minst billedkunstnerens egne referanser til verket :

 

"Verket Jackie Chan handler om prinsippet balanse. Det ble produsert den 7 april, på fødselsdagen til skuespiller og kampsportutøver Jackie Chan, og er en hommage til han. Verket består av en kort og en lang linje og en sirkel som tangerer hverandre. Jeg ønsker at figuren skal kunne oppleves som en skisse, der en blyantstrek blir til en pinne og en sirkel blir til en metallring. Materialene er i den tilstand de ble funnet i. Dette understreker skissens enkelhet....."

 

 

Inger Emilie Solheim

(f.1981 Alta, bor i Alta) Debutant

Solheim avslutter sin BA ved Kunstakademiet i Tromsø

våren 2017, og har tidligere studert ved;

Ålesund Kunstskole (1998-2000)

Oslo Tegne og Maleskole (2000)

UIB (2004-09): BA i Moderne kunst m/ fordypning

i kunsthistorie og filosofisk estetikk.

Fagområder: objekt, maleri, installasjon, kinetikk og lyd.

En særskilt interesse for rituelle handlinger og vår forestilling om ganding.

Hun har en omfattende yrkesaktivitet siden 2010. Bl.a. initiativtaker og kurator til Kunstnergruppen FUFF, som turnerte i Finnmark og Murmansk (2012-15) Her etablerte hun sitt politiske engasjement med fokus på vern av naturen i nordområdet, som hun siden har  formidlet gjennom et personlig og velfundert uttrykk.

--------------------------

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no