JURYENS PRIS

Verket som tildeles juryens pris på den Nordnorske kunstutstilling 2021 har mange lag av betydning og kvalitet. Vi står foran en fargesterk tekstil som er montert litt ut fra veggen, og som gir inntrykk av å være en dør i 1:1 størrelse. Døra er turkisblå, og karmen rundt glødende jordfarget. Karmen går hele veien rundt døra, slik at vi aner en høy dørstokk. Det ser ut som om vi står overfor en skjebnetung utgang.

Samtidig er verket en vev med et abstrahert uttrykk. Håndverket er avansert utført og har minimalistiske trekk. Skinnende tråder i polyester er farget inn med ikat- teknikk og danner renningen i veven. De skifter farge fra det intenst røde til det luftige blå, og variasjonene i fargen og innslaget av hvitt skyldes reservering ved surring og knyting av tråden. Innslaget i veven som holder de løse trådene samlet ovenfra slutter ved dørkarmen. Spor av afrikanske mønstre dukker opp der det blå og jordrøde et lite stykke veves inn i hverandre. De løse trådene blir som en halvgjennomsiktig overgang mellom der vi befinner oss, og det som måtte finnes bakenfor veven. Et midlertidig sted, der et oppbrudd venter.

Tittelen på verket er Door of No Return, og denne døra har kunstneren sett på øya Gorée utenfor Dakar i Senegal. Her satt afrikanere som var tatt til fange som slaver og ventet på å bli fraktet ombord på overfylte skip til et umenneskelig liv på plantasjene i Amerika. Døra de skulle gå ut igjennom vendte mot havet, og stengte samtidig alle håp om å kunne vende tilbake til livet i frihet. Fargene i verket har kunstneren hentet fra arkitekturen på øya, der dørene har denne turkise fargen, til forveksling lik havet. Den dystre bakgrunnen for verket har engasjert kunstneren, ikke bare for å minnes fortiden, men for å delta i samtiden hvor etterkommerne av slavene fremdeles opplever urettferdighet og må kjempe for å oppnå frihet og likeverd.

Samtidig som verden forenes gjennom en pandemi, kan vi her i landet for første gang på mange år kjenne på tap av frihet, og dele følelsen av usikkerhet overfor fremtiden. Door of No Return leder vår oppmerksomhet mot det usikre og sårbare, men de løse trådene beveger seg litt- kanskje bort fra håpløshetens følelse av stillstand.

Kunstneren Ingunn Milly Hansen har skapt et verk som gir oss perspektiv og inspirasjon, og derfor får hun juryens pris på den 75. Nordnorske kunstutstillingen.

av juryleder Elisabeth Alsos Strand, 2021

JURYENS ARBEID

Mens Nordnorsken- som trolig er Norges lengste utstilling - fremdeles var på vandring, behandlet en ny jury søknadene til årets utgave: Den 75. nordnorske kunstutstilling. Siden forrige åpning i Bodø Kunstforening har vi levd i en spesiell tid, hvor begrensninger, avlysninger og skiftende regler for smittevern har preget kulturlivet. Den jubilerende Nordnorske kunstutstilling som kommer til ditt hjemsted i løpet av 2021, tilhører godene vi fremdeles kan ta del i, fordi den skjer lokalt. Dette var også årsaken til at Nordnorsken ble til: Kunsten skulle ut til folket.

Juryen har gått grundig igjennom alle søknadene, og funnet fram til de verkene som vi i fellesskap ønsket å vise. Med anonym innsendelse må vi stole på det vi ser når vi vurderer verkenes kvalitet og diskuterer hvilke av dem vi ønsker å ha med på utstillingen. De innsendte bidragene engasjerte juryens medlemmer på ulike vis, og diskusjonene førte ikke alltid til samstemmighet. Det er utrolig spennende å fordype seg i en samtale omkring de ulike kunstuttrykkene, og etter hvert se hvordan samtalen gir form til en utstilling. De innsendte verkene representerer et bredt spekter når det gjelder teknikker, og i utstillingen finner vi foto, tegning, maleri, keramikk, tekstil og video/ film.

Verden har vært unisont preget av pandemi og restriksjoner, store protestbevegelser mot rasisme og et presidentvalg i USA som viste hvor ulikt man oppfatter og fortolker virkeligheten. Vi har opplevd mangelen på kontroll overfor naturens krefter. Utstillingen reflekterer konsentrasjon i det møysommelige håndverket, sanselighet gjennom motiv og farger; fornemmelser for framtida kommer til syne i surrealistiske fortellinger. Naturens - eller sjelens villskap og skjønnhet framtrer også i verkene. Dette kan være spor inn til utstillingens 16 verk. Vårt håp er at publikum vil bli berørt av et av verkene, og finne inspirasjon i kunstnernes uttrykk.

Da det var færre søkere til Nordnorsken 2021 enn tidligere, ble juryen enig med Bodø Kunstforening om å invitere kunstnere i Nordnorge til en markering av at utstillingen fyller 75 år i år. Vi valgte å utvide utstillingen med en parallell utstilling- Atomutstillingen. Her representerer kunstnere fra Nordnorge hvert tiår fra 1947 fram til 2010- tallet. Først så vi på kunstnere som har mottatt juryens pris, som har vært delt ut siden 2011. Bakover i tid har vi lagt vekt på deltagelse og geografisk spredning. Kunstnerne viser nyere verk. Når dette skrives er det enda ikke avgjort om denne delen av Nordnorsken kan vandre, eller om den bare er å se i Bodø Kunstforening. Juryen tror Atomutstillingen kan bli en spennende parallell til årets Nordnorsken, der vi får perspektiv på historien om Nordnorsken, og kunstnerne fra landsdelen.

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no