03.Sep - 16.Okt

We never left the stone age

Annelen Røe og Skade Henriksen

Menneskeheten lever i en tid der kampen om råvareressursene blusser opp lokalt og globalt. I denne sammenhengen startet Annelen Røe og Skade Henriksen med to separate prosjekter som undersøker noen av mineralene og gruvedrift i den nordlige delen av Norge. Over tid har deres gjensidige interesse for emnet ført til interessante diskusjoner, refleksjoner og gjensidig innflytelse på hverandres kunstneriske praksis.

Både Annelen og Skade er opptatt av å kombinere et analytisk blikk med et poetisk språk. Skade arbeider med en forkjærlighet for materialitet, mens Annelen har et mer kritisk blikk.

Annelen Røe (født 1989, Nes, Akershus) er billedkunstner bosatt og arbeider i Oslo. Røes kunstneriske praksis befinner seg et sted midt mellom iscenesatt/fiksjonell og dokumentarisk praksis hvor hun søker å stille spørsmål. Hun ønsker å gi en mening og å få kunnskap om verden rundt seg. Tilbakevendende emner i praksisen hennes handler om å utforske spørsmål rundt sosial identitet, menneskelige relasjoner, persepsjon og hukommelse. Ofte gjennom kamerabasert praksis, men også gjennom tegning og tekst.

Skade Henriksen (født 1988, Hammerfest, Finnmark) lager tegninger, fotografier, skulpturer og installasjoner. Med en subtil minimalistisk tilnærming ønsker Henriksen å forsterke tilskuerens forundring ved å lage komposisjoner eller settinger som genererer rolige poetiske bilder, og som setter spor og balanserer på kanten av gjenkjennelse og fremmedgjøring. Arbeidene hennes etablerer en kobling mellom landskapets virkelighet og det som er forestilt av dets oppfatter. Disse arbeidene fokuserer på konkrete spørsmål som bestemmer vår eksistens. Skade Henriksen bor og jobber for tiden i Bergen, Norge. 
 

Under utstillingen kan man oppleve mineraler fra blant annet gruvedrift. Duo-utstilling som inkluderer lyd og videoverk, tegning og fotoprint. Veggtegning, tekst og arkivmateriale fra kunstneriske undersøkelser.

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no