03.Sep - 16.Okt

Made Of Stone

Skade Henriksen og Annelen Røe

Duo-utstillingen Made of Stone av billedkunstnerne Skade Henriksen og Annelen Røe vil vises i Bodø Kunstforening. Tematisk tar utstillingen for seg gruvedrift og mineralutnyttelse i Nord-Norge, en tematikk de begge har arbeidet med over flere år.

Mineralene pyritt og grafitt har stått i fokus for prosjektene.
Røe tar utgangspunkt i det tidligere gruvesamfunnet Sulitjelma og mineralet pyritt. Hun setter søkelyset på gruvedriftens langvarige ringvirkninger på miljøet og mennesker, samt undersøker hvordan historisk og sosialt minne blir bevart, forandret, påvirket og begrenset av kulturelle instutisjoner og arkiver. Henriksen fokuserer på en gruve i Skaland på Senja. Gruven er i full drift, med et planlagt uttak av mineraler minst 60 år frem i tid. Mineralet grafitt som hentes ut av gruven benyttes som tegnemateriale, men er også en uvurderlig del av industrielle prosesser og ny teknologi i forbindelse med det grønne skiftet.

Både Annelen og Skade er opptatt av å kombinere et analytisk blikk med et poetisk språk. Det er en grense mellom den poetiske og den vitenskapelige metode, terskelen mellom representasjon og fragmentering av landskapet, men også en tro på kunstverkets potensial for å åpne opp et rom der fiksjon og virkelighet smelter sammen. I utstillingen vil vi tematisere endringene i både det indre og ytre landskapet i forbindelse med utnyttelse av mineralressurser.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd

Skade Henriksen (f. 1988,Finnmark) arbeider med tegning, fotografi, skulptur og installasjon. Arbeidene hennes spenner seg fra tegning i tradisjonell forstand med grafitt på papir; til storskala skulpturelle installasjoner. Henriksen opplever at hennes arbeid ligger på terskelen mellom den flate overflaten og den mangefasetterte måten å jobbe med installasjon på. Skade kombinerer det poetiske med en semi-vitenskapelig tilnærming til kunstneriske undersøkelser. Med bakgrunn som forskningsteknikker benytter hun vitenskapelige instrumenter og registreringer som arbeidsmetode og referansepunkt i sine arbeider. Landskap er et gjennomgående tema i hennes kunstneriske praksis. Skade Henriksen er uteksaminert med mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen.

Annelen Røe (F.1989) Bor og arbeider som billedkunstner i Oslo og har Mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen. I sitt kunstneriske virke undersøker hun grensene mellom det fiktive og det dokumentariske. Som metode arbeider hun ofte på tvers av medier som tegning, maleri, video og tekst, men det er hovedsakelig en utforsking av fotografiet som står sentralt i Røes kunstneriske praksis. Røe er interesser i spørsmål rundt representasjon og fotografiets posisjon i kunstfeltet og samfunnet forøvrig. Mer konkret undersøker hun, og stiller spørsmål ved fotografiets autoritet og tendens til å påvirke kollektivt og personlig minne.

Fotograf installasjonsbilde Henriksen: Thor Brødreskift
Fotograf installasjonsbilde Røe: Jane SverdrupsenDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no