STYRET 

Rita Lekang, styreleder
Hans Helge Nordgård, nestleder styre
Linda Netland, styremedlem
Ann Heidi Andersen, styremedlem
Trond Ivan Blomsø, styremedlem
Harriet Normann, styremedlem (kunstnerisk representant.)
Vara:
Ingunn Milly Hansen, (kunstnerisk representant.)
Linda Skipnes Strand
Kikkan E. Hansen

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no