STYRET 

Rita Lekang, styreleder
Hans Helge Nordgård, nestleder styre
Linda Netland, styremedlem
Svein Malmbekk, styremedlem
Trond Ivan Blomsø, styremedlem
Ellen M. S. McGuirk, styremedlem (kunstnerisk representant.)
Vara:
Ane Øverås, (kunstnerisk representant.)
Linda Skipnes Strand
Kikkan E. Hansen

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no