Om kunstforeningen

Bodø kunstforening er tradisjonsrik, har en spennende historie og er en ideell, ikke-kommersiell visningsarena for visuell kunst.
Bodø kunstforening opprettet landsdelsutstillingen Den Nordnorske Kunstutstilling / Nordnorsken i 1946, og har produsert den like lenge. Nordnorsken er en juryert utstilling som turnerer over hele landsdelen, og viser kunst av kunstnere med tilknytning til Nord-Norge.
Hovedsatsingsområdet for Bodø kunstforening er samtidskunsten. Vi skal formidle kunst på et profesjonelt nivå som når ut til et bredt publikum. Bodø kunstforenings viktigste formål er å fremme interessen for kunst ved å være en aktiv formidler for kunstinteresserte.

Daglig leder

Yngvil Riise

Styret 

Rita Lekang, styreleder
Hans Helge Nordgård, nestleder styre
Linda Netland, styremedlem
Svein Malmbekk, styremedlem
Trond Ivan Blomsø, styremedlem
Ellen M. S. McGuirk, styremedlem (kunstnerisk representant.)
Vara:
Ane Øverås, (kunstnerisk representant.)
Linda Skipnes Strand
Moa BjörnsonDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no