31.Aug - 24.Sep

Valg 2017 - i Stormen Bibliotek

Gruppe 11

Deltakende Kunstnere fra Gruppe 11 for Utstillingen ved Stormen Bibliotek er Hedvig Biong, Elias Björn, Eivind Egeland, Audar Kantun, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær og Arne Vegar Pedersen, i tillegg til gjestekunstner Pablo Castilla.

Gruppe 11s utstilling ved Stormen Bibliotek bygger på en ide om å kunne involvere innbyggerne i Bodø til å direkte påvirke gruppens kunstneriske aktivitet ved å invitere til en avstemning over utstillingens tema. Gruppe 11 valte ut åtte temaer som gruppen kunne enes om, og la til en mulighet for at publikum kunne skrive inn sitt eget selvvalgte tema. Gjennom utstillingen ønsker Gruppe 11 å involvere innbyggerne i Bodø til å direkte påvirke utformingen av utstillingen og dens grunnleggende tematiske elementer, der utstillingen vil reflektere folket i Bodø sin stemme, samtidig som den diskuterer demokratiets grunnleggende ideer, kunstpolitikk og kunstnerens rolle i dagens samfunnsdebatten.

Utstillingen er støttet av Nordland Fylkeskommune og Bodø Kommune

Gruppe 11 er en kunstnergruppe som ble opprettet i mai 2011 da 9 studenter mottok sin bachelorgrad fra Kunsthøyskolen i Bergen. Sammen utgjorde vi et fulltallig årskull ved avdelingen for fotografi og et unikt gruppesamarbeid innenfor kunstfeltet. Med et ønske om å fortsette å jobbe sammen utenfor en skolesammenheng ble gruppen opprettet og fungerer i dag som en plattform for å produsere kunst gjennom utstillinger, publikasjoner og events. Gruppe 11 kan sees på som en etterutdanning i egen regi hvor vi har skapt et felleskap der vi kan diskutere egne og andres arbeider. Medlemmene i Gruppe 11 er: Marius Moldvær, Oslo, Hedvig Biong, Granada, Elias Björn, Bergen, Eivind Egeland, Stavanger, Audar Kantun, Oslo, Carl-Oskar Linné, Stockholm, Arne Pedersen, Bergen, Marthe Elise Stramrud, Oslo, Ellen Henriette Suhrke, Oslo.

Link til StormenDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no