09.Jun - 15.Jul

TEMP og Anne Thomassen

Anne Thomassen, Heidi Bjørgan, Ruth Moen og Anne Helen Mydland

Temp består av Anne Thomassen, Heidi Bjørgan, Ruth Moen og Anne Helen Mydland.
De har siden 2000 arbeidet sammen som kunstnergruppe. Etter endt utdannelse ved Kunsthøyskolen i Bergen våren 2000, startet Anne Thomassen, Ruth Moen, Heidi Bjørgan og Anne-Helen Mydland, kunstner og kuratorgruppen Temp- et prosjektrom for kunst, i Bergen.

Deres fokus var å skape en arena for unge kunstnere fra Skandinavia. Temp Gelleri drev i to år med skiftende utstillinger hver måned. Samlet viste de 27 utstillinger i deres lokaler og ca. 150 kunstnere har de samarbeidet med. De deltok under ArtGenda i Hamburg 2002 der de presenterte seg og bygget nettverk innen den alternative scenen.De utviklet tre større prosjekter i samarbeid med Hordaland Kunstnersenter og Bergen Kunsthall. For Riksutstillingene kuraterte de en vandreutstilling med fokus på design/kunsthåndverk/billedkunst og utarbeidet et seminar under Khib i forhold til denne diskursen. De laget et pilotprosjekt for Kunstformidlingsbyrået Mesén i forbindelse med Rom for Kunst på Oslo S. Temp har de senere år deltatt på en rekke store utstillinger der Temp produserer verk i felleskap. Dette er naturlig fortsettelse av deres virksomhet samtidig som de jobber med egne kunstneriske karrierer. 
”Høsten 2015 stilte vi ut på Kunsthuset Kabuso i Hordaland. Nå gleder vi oss til å stille ut i Bodø Kunstforening”

I tillegg til TEMP har vi Anne Thomassen i vindusgalleriet. 
Hun er oppvokst i Bodø, og tok Hovedfag i Keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2000. Hun arbeider i hovedsak med skulptur og installasjon. Thomassen kommenter strukturer i samfunnet og tendenser i populærkulturen. Landskapet, tegneserien, fiksjonen og referansene til naturvitenskapene er tydelig tilstede i flere av Thomassen´s arbeider. De balanserer ofte i krysningspunktet mellom det virkelige og det uvirkelige; konstruksjon og dekonstruksjon, fra idyll til kaos, fra flytende til fast form, fra todimensjonale til tredimensjonale rom.  Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no