03.Jun - 16.Jul

stop and go

Gustav Kvaal og Herbert Eugen Wiegand

Gustav Kvaal fra Bodø og Herbert Eugen Wiegand fra Tyskland er to kunstnere som jobber både med grafikk/tegning og animasjon, de møttes i Bergen hvor de arbeider i dag.

Grafikk er i meget stor grad utgangspunkt til animasjonsfilmene til både Kvaal og Wiegand. Begge skjønner animasjon som en videreføring, som livliggjøring av bilder. Samtidig jobber begge kunstnerne diametralt: Wiegand starter med grafikk som utgangspunkt, utvikler noen grafiske blad, kanskje en serie og merker på etterhånd at den skal settes i gang, den skal beveges, den roper etter en større, en dramaturgisk ramme. Kvaal derimot er historieforteller med sine tegnefilmer. Og når han bestemmer seg for å plukke ut enkeltbilder er det for å sette dem i et annet lys, gi dem en annen ramme, forandre meningen på dem. Prosjektet viser i veldig stor grad innblikk med det store spørsmålet: hva skjer når det beveger seg? Begge jobber for å sette grafikk i bevegelse, og er samtidig interessert i et fokusert blikk på stillestående bilder.

Gustav Kvaal og Herbert Eugen Wiegand har forskjellig bakgrunn og motivasjon men begge må skjønnes som kunstnere hvor grafikken er nøkkelen til hele arbeidet. Begge tar utgangspunkt i hverdagen med et blikk, som er både oppmerksomt og nøkternt. Mens Kvaal starter med en historiefortelling som er det bærende dramaturgiske element, har Wiegand den kunstneriske hverdagen i øye og finner en lavmælt dramaturgisk innfallsvinkel.

An animation about working within the field of art.

The start as a tryptichon, which is a quite classical form for working with art is soon changing into a more playful way of handling art. In the run Manteuffel turns out into a description of a quite noisy and oversized working atmosphere, which is changing into an absurd reality. A description of very big efforts which seem quite ridiculous and point out an uncertain result.

Stop motion.

 

utstillingen er støttet av:

    Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no