23.Sep - 29.Okt

Tanken 0.3

Torgrim Wahl Sund

Less than ever does the mere reflection of realty tell us anything about reality.
Walter Benjamin.

I Torgrims arbeidspraksis tar han ofte utgangspunkt i forestillinger om forgjengelighet, minnet som noe flyktig - tid på et personlig og et kollektivt plan. Arbeidene omhandler forgjengelighet, men også glemsel, minne og fordreinig av minnet. Til en viss grad kan vi si at vår virkelighetsoppfatning er tuftet på våre minner. En forstyrrelse av minnet vil derfor forvirre oss, og lede oss til å stille spørsmål ved hva som er virkelig eller ikke. Med utgangspunkt i disse fenomene forsøker han å utvikle metoder for å omforme elementer fra fortiden, for å forstå nåtiden, og gi den ny mening. Behovet for å undersøke fortiden, personlig eller på annen måte, for å gi mening til nåtiden, er sterkt om ikke medfødt hos Torgrim.

Utgangspunktet til arbeidet kan være å samle bilder, som jeg utvikler og gjenskaper, en slags collagekunst/collagetankegang.

Et kjerneelement i mitt arbeid har vært støv i ulike former. En prosesstrategi har lagt til grunn; materialer oppløses, kolliderer og omformes, en slags alkymi. Fortettning og gjennomskinnlighet, abstraksjon og gjenkjennelighet, oppløsning og rekonstruksjon går igjen. Jeg skyver arbeidene gjennom ulike prosesser, jager uttrykket mellom forvandliger, teknikkene tilfører noe til sluttresultatet. Bildene brytes ned, og jeg bruker restene til å bygge opp noe nytt; lys og mørke får en parallell i deler og helhet. Gjennom delene, det partikulære, og det amorfe, udefinerte, utflytende, utforsker jeg hvordan helheten settes sammen og forstås. Ansikt, kropp og kosmos. Menneskene trer fram eller forsvinner i støvet. Også natur trer fram, nye strukturer og univers.
Torgrim Wahl Sund.

Utstillingen tar for seg undersøkelser av de mer sårbare sider ved menneskets natur som individ og som art; bevisstheten om livets flyktige karakter. Undersøkelser av usikkerhet og skjørhet ved identitet, og det upålitelige og ustabile minnet.Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no