04.Aug - 20.Apr

Bakteriekulturer og overjordisk makkverk

Eva Bakkeslett

Biologisk mangfold:

Bakteriekulturer og overjordisk makkverk.

Kan bakterielle gjæringsprosesser i rømmekolle gi oss innsikt som kan inspirere til bærekraftige og

livskraftige menneskelige kulturer?  Kan makk og bakterier få oss til å oppdage nye måter og samarbeide på for å takle de mange utfordringene vi nå står overfor i verden?

Denne utstillingen beveger seg over faggrenser og artsgrenser og der kommunikasjon og samarbeid på tvers blir til estetiske opplevelser og fruktbare forbindelser.

Opplev Rømmekolle Revival og urframførelsen av Makkverk og mere til av kunstner og kulturaktivist Eva Bakkeslett.

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no