07.Apr - 20.Mai

5 høydepunkter – NTK 40 år

May Bente Aronsen, Ingrid Bodøgaard, Elin Igland, Grete Johanne Neseblod, Anne Stabell

Norske tekstilkunstnere (NTK) ble 40 år i 2017. Denne organisasjonen er ikke bare et viktig bidrag til kunstlivet i Norge men er også et viktig stykke kvinnehistorie. Kampen Norske tekstilkunstnere gjorde den gang for å få innpass på billedkunstarenaen på lik linje med for eksempel malerne er formidabel. Dette har blitt behørig markert gjennom hele året med stor jubileumsutstilling på Kunstnerforbundet i mars 2017 og gjennom hele året i NTKs eget visningssted SOFT galleri. I tillegg ble det vist en arkivutstilling, fra NTKs eget arkiv, med forgreininger til den større historien der kvinnefrigjøring, kunstneraksjoner og kald krig er flettet inn. En jubileumsbok ble også lansert i mars 2017. Ønsket med markeringen har vært å skape nysgjerrighet, forståelse og debatt om tekstilkunst før, i dag og fremover.

Til Bodø Kunstforening vil NTK sette sammen deler av dette jubileumsåret og markere tekstilens plass på kunstscenen. NTK er stolte av den tydelige posisjonen tekstilkunsten har i dag og er glade for å bringe et utvalg kunstnere og arbeid fra jubileumsåret 2017 til Bodø og nordpå. Det er 5 kunstnere som er med på denne utstillingen i Bodø kunstforening i vår:

  • May Bente Aronsen
  • Ingrid Bodøgaard
  • Elin Igland
  • Grete Johanne Neseblod
  • Anne Stabell

 

Kurator Kristin Sæterdal:

Jeg ble bedt om å sette sammen en utstilling utfra NTK sitt jubileumsår, i samarbeid SOFT galleri:

NTK sitt jubileumsår i 2017 har vært svært innholdsrikt og utstillingene viste en stor bredde av norsk tekstilbasert kunst. Det har også vært et mål fra NTK om å ha aktivitet i Nord-Norge.

 Jeg har valgt å fokusere på fem sterke kunstnerskap. Meningen er å gå i dybden på hvert kunstnerskap, gi hvert kunstnerskap plass i utstillingen, ikke bare vise ett verk av hver. Derfor har vi kalt utstillingen for høydepunkter fordi hver kunstner er valgt på øverste hylle utfra det som ble vist i jubileumsåret. Det som ble vist i jubileumsåret var allerede utvalgt og kuratert av ulike juryer. Derfor mener jeg tittelen Høydepunkter har sin berettigelse.

 Kunstnerskapene utfyller hverandre og jeg tror det vil bli en fin spennende helhet i utstillingen, selv om de ikke inngår i en tematisk fellesnevner. Kunstnerskapene er ulike, det brukes ulike tekstile teknikker og uttrykksmåter. Det er også et aldersspenn blant kunstnerne. Verkene, 17.stk, er laget på ulik tid, noen er helt nye.

 Grete Johanne Neseblod og Elin Igland hadde begge separatutstillinger i Soft i jubileumsåret, Ingrid Bodøgaard var med i jubileumsutstillingen Ode til en vaskeklut Hymne til en tiger og May Bente Aronsen var representert i jubileumsboken med samme navn. Anne Stabell var med i Det store mjuke øyeblikk på Røgden bruk.

To av kunstnerne har tilknytning til Nord-Norge.

 Anne Stabell skal vise disse fire store billedvevene i serien Cyclus. Det er fantastisk vakre. Billevev er en gammel og omstendelig teknikk, hvor hver tråd legges inn i veven for hånd.
Hjemmeside Anne Stabell

 May Bente Aronsen har en stor produksjon, hun skal vise tre arbeider i sin spesielle filt-teknikk, et stort og to små som er helt nye.
Hjemmeside May Bente Aronsen

 Her er linker til tekster fra utstillingene til Igland og Neseblod på soft galleri, de har med en stor del av utstillingene til Bodø.
http://www.tekstilkunst.org/soft/utstilling/elin_igland
http://www.tekstilkunst.org/soft/utstilling/grete_neseblod

tekst om Bodøgaard fra jubileums utstilling:
Ingrid Bodøgaard (1954) SPAT 1995
Sjablongtrykk på lerret 390 cm x 295 cm
Ingrid Bodøgaards verk SPAT viser en abstrakt geometrisk komposisjon, utført i sjablongteknikk med hvitreserve og indigosolfarger. Verket er karakterisert ved en høy grad av presisjon og krevende nøyaktighet. Flaten får liv gjennom håndverksbaserte kvaliteter og uunngåelige uregelmessigheter. Indigosolfargene er med få unntak ikke lenger i bruk i tekstilkunsten. Det er en kjemisk fargegruppe som sorterer under kypefarene, i likhet med indigofargen, opprinnelig en plantefarge, men som nå også fremstilles syntetisk. Fargegruppen har spesielt gode egenskaper både hva angår blandingspotensiale, intensitet og holdbarhet. Disse fargene er både teknisk og kunstnerisk svært krevende å anvende. Ingrid Bodøgaard er utdannet i Oslo, hun bor og arbeider i Bodø.

Norske tekstilkunstnere / Soft galleriDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no