23.Mar - 28.Apr

Norske grafikere 100 årI forbindelse med Norske Grafikeres 100-årsjubileum planlegger Bodø kunstforening å feire dette med en utstilling i tidsrommet 23/3 til 28/4 2019.

Kunstforeningen har hatt fokus på å vise bredden i faget i denne jubileumsutstillingen. Det er lokale og i hovedsak nordnorske kunstnere som er representert i utstillingsperioden. Bredden vises gjennom teknikkene innenfor grafikken (tresnitt, silketrykk, litografi, koldnålsraderinger og etsninger), tidsepoker (fra samlingens arkiv og frem til dagens eksperimenterende metoder) samt kjønn og alder på kunstnerne.

Med utvalget både fra arkivet og valgte nordnorske kunstnere blir utstillingen i Bodø Kunstforening å gi et verdifullt blikk på grafikken under Norske Grafikeres 100 års jubileum. 

Følgende kunstnere er valgt ut og deltar:

Thor Erdahl (f.1951) er en norsk maler og grafiker, som bor i Kabelvåg. Sammen med Inger Anne Nyaas eier han Galleri lille Kabelvåg.Han er utdannet fra SHKS 1969-72 og Kunstakademiet 1972-78.Han fikk Kirke- og undervisningsdepartementets billedbokpris for Storm over Utvær (1980), som han laget sammen med Kjell Sandvik.Thor Erdahl har også blant annet utsmykket Kabelvåg torg, Farmasibygget ved Universitetet i Tromsø og hurtigruteskipene Fram, Trollfjord og Kong Harald. I 2003 var Thor Erdahl festspillutstiller under Festspillene i Nord-Norge. Uttrykket i bildene til Thor Erdahl preges av landskapet i Lofoten.

Arnold Johansen (f.1953), bosatt i Hammerfest.
Han har sin utdanning fra Statens Kunstakademi 1974 -1981
Arnold Johansen blir beskrevet som en monumental grafiker.
Som en av få har han holdt fast ved det grafiske mediet og har også vært med på å utvikle det.
i senere år har han arbeidet med sjablongtrykk, en fotobasert teknikk hvor utskårne sjablonger monteres på billedflaten.Han er utdannet ved statens kunstakademi i Oslo i årene 1974 til 1982.
Arnold Johansen bruker sin menneskelige følsomhet og innsikt, og sin respekt for den vanlige mann og kvinne og deres kår, som utgangspunkt for mye av sin grafiske diktning, det være seg i portrettene eller de eiendommelige landskapene. Portrettene, landskapene og kunstneren selv henger på forunderlig vis tett sammen. Johansen er ikke redd for å vise at han bor og har sine røtter i Vest- Finnmark. Men hans kunst hever seg høyt over de overfladiske og upresise begrepene distriktskunstner og provinsialisme.
Johansen tar utgangspunkt i det nære og dagligdagse, og hever det opp på et annet plan.

Tom Kosmo (f. 1975) er oppvokst på Fauske og utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen 2002-2005 og Nordland Kunst – og Filmskole 1991-2001. Bor og arbeider i Bergen. Kosmo spiller på estetikken i klassiske grafiske illustrasjoner og kunstverk, men konfronterer den med bisarre symbolske paradokser. Den fortellende og allegoriske stilen sammen med den nøkterne og saklige estetikken, blandes med gamle og samtidige referanser. Ofte opptrer dyr som symboliserer egenskaper, ideer og arketyper. De siste årene har han blant annet stilt ut ved Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær, Voss Kunstlag og Trykk 17 i Stavanger. I 2014 er han aktuell med separatutstilling hos Galleri Norske Grafikere. Kosmo er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet, Norsk Kritikerlag, Bergen Kunstmuseum og Voss Kunstlag. tomkosmo.no

Torgrim Wahl Sund (f.1976) oppvokst på Fauske, bor og arbeider i Bergen. Han har gått på Nordland Kunst og Filmskole og har en Master ved Kunsthøgskolen i Bergen. Sund tar ofte utgangspunkt i forestillinger om skjørhet eller forgjengelighet i sitt kunstnerskap. Hos Norske Grafikere viser han arbeider i fotogravyre, håndkolorert silketrykk og blandet teknikk i prosjektet BackflashJetlag. Der reflekterer han over sårbare sider ved menneskets natur. Wahl Sund utforsker spenningen mellom det eksistensialistiske og det vitenskapelige, og i sitt visuelle formspråk forsøker han å forene det emosjonelle og det analytiske.

Lars Erik Karlsen (f.1948) er en norsk billedkunstner. Han arbeider med tresnitt i flerfargetrykk, og utfører alle steg i trykkeprosessen selv. Hans arbeider er figurative, men har også abstrakte komposisjoner. Kunsten hans er preget av landskapet i Lofoten og sjøfugl. Han er mest kjent for sine lundefuglmotiver. Karlsen er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1969–1973), og har utsmykket flere offentlige bygg. Han bor og arbeider i Svolvær. http://www.larserikkarlsen.no/

Elisabet Alsos Strand (f.) er utdannet grafiker og trykker bilder på papir. Hun har fordypet seg i japansk tresnitt- teknikk og lager også papir og kunstnerbøker. I 2015 tok hun doktorgraden ved Kunstakademiet i Krakow på en oppgave om den japanske tresnitt- teknikken mokuhanga og en tilnærming til filosofien bak østlig estetikk. Strand trykker bildene for hånd med vannfarger. Fargen som preges inn i papiret blir tilsynelatende en del av det, samtidig som papirets kvaliteter synes igjennom flatene. Trykkemetoden åpner for nyanser og variasjoner, og nærmer seg maleriske kvaliteter. Papiret er håndlaget med ulik struktur og tykkelse, og har preg av å være objekter. Inspirert av estetikk og filosofi fra Østen undersøker jeg kunsten å antyde, finne essensen, og la deler av arket stå uberørt, slik at betrakterens blikk får rom til å finne sin egen visjon. Jeg ønsker å invitere publikum inn til en opplevelse av ro, stillhet og refleksjon, gjerne som en kontrast til vår hverdags flimmer av bilder og lydinntrykk. Strand skal også vise film under utstillingen. https://elisabet.no/

Are Andreassen (f.1957 i Tromsø) Oppvokst i Harstad, bor og arbeider i Bodø/ Fleinvær. Utdannelse ved Kunstakademiet i Trondheim. Han har siden tidlig på 1980-tallet arbeidet med grafikk og det grafiske uttrykk. Han har benyttet en rekke teknikker opp gjennom årene, fra metall etsningens langsomme estetikk fram til dagens raske digitale medier og printmuligheter. I de senere årene har Are arbeidet med digitale medier/printer i samtrykk med klassiske teknikker. Her i spenningsfeltet mellom samtidens raske digitale teknikker og tidligere tiders langsomme estetikk oppstår nye grafiske rom dypt forankret i grafikkens sjel, tradisjoner og lange historiske linjer.

Kurt Edvin Blix Hansen (f. 1952) er maler som også har gjort en del grafikk, særlig de seneste årene. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han har bygget opp kunstgalleriet Atelier Tvervik i Beiarn. Hansen vokste i Tvervika innerst i Beiarnfjorden. Han drømte om å bli maskinist og tok derfor sjøveien som 15åring. Andre veier var det heller ikke å ta vekk fra bygda, den gangen. Han kasta loss og rak etterhvert i land i Trondheim: Kunstakademiet. Kunstnerverksted på Lademoen. På slutten av 90- tallet, tok han flyttelasset på sjarken og tøffet nordover. For godt. Maskinisten med kunstnerverksted. Han har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange prosjekter som Spor av tid hellristing i Beiarn (også laget en film) og Trashskulptur under Festspillene i Nord-Norge.

Ivar Dillan (f. 1939) han bor og arbeider i Bodø. Dillan har studert musikk ved universitetet i Oslo. Som billedkunstner er han autodidakt. Han er medlem i TF, NNBK og LNM. Dillan har hatt mange separatutstillinger og er innkjøpt av flere offentlige og private institusjoner, som Norsk Kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum og Norrbottens Museum i Luleå, div samlinger: Bodø Kunstforening, Rana Kunstforening, Arendal Kunstforening m.m
Ivar Dillan er maler i den modernistiske tradisjonen. Hans bilder har et sugererende og ekspresjonistisk formspråk. Fargen, bevegelsen og dynamikken mellom linjer og formflater kan minne om musikk. Dillan interesserer seg for utøverne, den umiddelbare stemningen i et konsertlokale og hvordan man kan uttrykke dette malerisk. Han fanger personkarakterene på en karakteristisk måte.

Johanne Alvestad er en bodøkunstner nettopp fullført utdanning ved City & Guilds of London Art School og er nå flyttet hjem til Bodø. Hun har stilt ut verk ved Stormen bibliotek, der viste hun en blanding av trykk og installasjon. De innrammede gjorde et sprang videre ifra tradisjonelt trykk, ved at trykket ble skjært ut av papiret og tredimensjonalt spikret tilbake på plass. Rammene her er omtrent 4,5 cm i dybde, for å romme det tredimensjonale arbeidet, og verkene er inspirert av utstoppede insekter - en av seriene, i hvitt og grått, kalt Verdensromfugla. Navnet understreker både opphav og kreativ-intuitiv assosiasjon. Dette er en av de helt ferske unge kunstnerne som Bodø kunstforening mener er både spennende og viktig å dra frem. Dette blir en allsidig kombinasjon av unge kunstnere og mer erfarne grafikere.

Gruppe deltar stedspesifikt med tema mangfold i de grafiske teknikkene:

Marte Aas (f.1966) bor og arbeider i Oslo. Aas arbeider med fotografi, installasjon, plakatbøker og film. Hun viser særlig interesse for plasser og fenomener som befinner seg i skjæringspunktet mellom by og landsbygd, kultur og natur, og det kjente og ukjente.
http://www.marteaas.com        
Ragna Misvær Grønstad (f. 1984) bor og arbeider i Bodø. Misvær Grønstads arbeider er plassert i undervanns-landskap. Tematisk utforsker hun temaer som virkelighetsoppfattelse, individenes frigjøring og samfunnskritisk tenkning. Viktige uttrykk er tresnitt og kobbertrykk. http://ragna.no
Anders Kjellesvik (f. 1980) bor og arbeider i Oslo. Kjellesvik arbeider med maleri, skulptur, grafikk og performance, enten individuelt eller i kunstnerduoen aiPotu. Han bearbeider samtiden gjennom et poetisk, humoristisk og dystopisk visuelt språk. Utopiske ideer, politiske motsetninger, gjenbruk, aktivisme og romlighet er noen av temaene som utforskes. http://www.anderskjellesvik.com     
Rita Marhaug (f.1965) bor og arbeider i Bergen. Hennes bilder problematiserer ofte persepsjon og har gjerne en fortellende karakter. Viktige uttrykk er grafikk, tegning, foto, kunstnerbøker, video og performance. https://www.ritamarhaug.com  
Daniel Persson (f.1974) bor og arbeider i Bergen. Han har gjennom to tiår hatt et fokus på det fotografiske, først gjennom sort-hvitt analogt fotografi, senere med en forskyvning over i en visuell diskusjon mellom fotografi og grafikk. I sitt kunstnerskap ser han etter noe universelt og forenklet. Tematisk undersøker han ideen om identitet, sted og kontekst gjennom landskapet som visuell fortelling. http://www.danielpersson.no
Hedvig Thorkildsen (f.1982) bor og arbeider i Bergen. Tematisk kretser hennes arbeider rundt forhold mellom resurs og forbruk, mennesket og naturen. Hennes arbeider oppstår ofte ut i fra utforskende prosesser med ulike materialers praktiske, visuelle og assosiative funksjoner. Hun arbeider med forskjellige medier som grafikk, video, lyd og installasjon. http://www.hedvigthorkildsen.no

 

Vi skal også vise en del utvalgte grafikk fra samlingen. Kunstneren oppfordres om ønskelig til å la seg inspirere til et eget arbeide som en kommentar/gjendiktning eller liknende, til vår samling.

- Marit Bocklie

- Nini Bø

- Ulf Dreyer

- Thor Erdahl

- Torbjørn Egner

- Karl Gustav Gjertsen

- Arnold Johansen

- Yvonne Hjerting

- Kaare Espolin Johnson

- Hans Ragnar Mathisen

- Edvard Munch

- John Savio

- Iver Jåks

- Oddvar Løkse

- Knut Ruhmor

- Rigmor Iversen

- John Arvid Søraune

- Hans Ragnar Mathisen

- Eillef Gryte

- Eva Isaksen

Flere av de grafiske verkene fra Bodø kunstforenings samling, er skapt av kunstnere som har vært brukere av bla. Grafikkverkstedet ved Kunstnerhuset i Svolvær.

Nordnorsk grafikkhistorie:

Lørdag 15 nov 1919 blei Norske Grafikere stiftet i Oslo.

53 år senere, i 1972, med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte.

I 1971 tok Dag Rødsand (1943 - 1995) og Britt Yvonne Hjerting initiativet til å starte Atelier Lofoten. Formålet var å skape et grafikkverksted hvor kunstnere kunne arbeide og stille ut sine arbeider.

Grafikkverkstedet var tilgjengelig for kunstnere fra inn og utland, og var i sin tid det best utstyrte grafikkverksted i landet.

Grafikkverkstedet blei også brukt til undervisning frem til Rødsand/Hjerting flyttet sørover i 1977.

Rundt ca .1980 blei det også etablert et Grafikkverksted ved Kunstnerhuset i Svolvær, da etter initiativ fra grafikerne/malerne Arne Sørensen og Nils Skare. Dette verkstedet har blitt brukt av utallige tilreisende og bofaste grafiske kunstnere opp gjennom årene frem til nå.Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no