04.Mar - 23.Apr

MIKROKOLLAPS

Av Kamilla Sajetz Mathisen

MIKROKOLLAPS

Man, the flower of all flesh, the noblest of all creatures visible, man who had once made God in his image, and had mirrored his strength on the constellations, beautiful naked man was dying, strangled in the garments that he had woven. Century after century had he toiled, and here was his reward. 

E. M. Forster – The Machine Stops

 

Den menneskelige tilstands potensiale og begrensinger står i sentrum for Mathisens skulpturer og installasjoner. Midt mellom trangen til å leve i flokk og samtidens ekstreme individualisme befinner menneskekroppen seg. Hvem tilhører den? Samfunnet? Familien? Individet selv? Eller tilhører den verden, det kvernende kretsløpet av skapelse, ødeleggelse og fornyelse?

Måten vi som art forholder oss til verden på får stadig større konsekvenser. På grunn av menneskeskapte endringer, har jorden nylig gått inn i en ny geologisk epoke, Antropocen. Hvor er individets plass mellom de store linjene? Hvilke nye mytologier kan et biologisk vesen støtte seg til, når forutsetningene for dets individuelle uttrykk og livsstil medfører orkestreringen av kommende generasjoners kollektive begrensning, eller i verste fall undergang?

Figurinene er en lek med sjangre som trekker veksler på nips- og dekorasjonsestetikk. Skulpturene har gjerne et mørkt eller humoristisk tilsnitt som spiller på formatets brokete historie som simpel eye candy. Størrelse og utforming er forlokkende tilgjengelig og kjent, mens den tidvis ubehagelige tematikken først kommer til syne etter at motivet har fått synke inn i bevisstheten.

Verkene er forankret i Mathisens oppvekst i et ruralt kystmiljø der peishyllenips var et fast innslag og det man valgte å snakke åpent om og det som faktisk hendte representerte to ulike virkeligheter. På mange måter speiler den lokale situasjonen den globale: Til tross for all tilgjengelig kunnskap, er vi i ferd med å bruke opp planetens ressurser og trekke et ukjent antall arter med oss i fallet. Vi forholder oss til en arrangert peishylle-virkelighet, der staffasje og velformulerte setninger fremstår som et forsøk på å dekke over den virkelige virkeligheten.

Med dette som utgangspunkt, representerer «Mikrokollaps» en alternativ og skjev mytologi, en verden hvor grensene mellom det virkelige og det uvirkelige glir over i hverandre og tidvis forsvinner. 

 

Om kunstneren

Kamilla Sajetz Mathisen (f. 1976) er født og oppvokst i Sørfold kommune i Nordland. Hun bor og arbeider i Bergen og har tatt bachelor i keramikk og master i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no