10.Nov - 23.Des

Jeg er her, kan du føle det?

Ina Otzko

Ina Otzko, født i Sandnessjøen, Norge 1972. Bor og arbeider i Norge og Italia. Hun er utdannet ved Goldsmiths College i London (MA Image and Communication / MFA Fine Art og ved Berlin University of Arts, Udk (MA Sound Studies).

 

Ina Otzko er en nomadisk kunstner. Hennes kunstnerskap er influert av filosofi, mystikk og symbolisme. Gjennom reiser, personlig søken etter spirituell og emosjonell transformasjon, utforsker hun menneskets møte med tid og rom og evne av tilstedeværelse. 

I sine praktiske og teoretiske prosesser undersøker hun mellomrom, kompleksiteten mellom minne og erfaring, virkelighet og representasjon, menneskets adferd og spirituell økologi. Hun beveger seg mellom å benytte analog og digital teknologi, en varians som åpner for alternative måter å reflektere over tid og forbindelser i kontekst av vår eksistens.

 

 

Prosjektet tar utgangspunkt i verker presentert i separatutstillingen Sono Qui, puoi sentirlo? (Jeg er her, kan du høre det?) i Museum Castel dell'Ovo i Napoli i 2015. Verk består av lysinstallasjon og skulptur, fotografi, tekst, video. Utstillingens tittel Jeg er her, kan du føle det? inviterer til refleksjon rundt tilstedeværelse og relasjoner. 

 

Fotografier fra serien Interiors viser kunstnerens kropp i ulike rom og interiører. Kroppens posisjoner er spontane reaksjoner og direkte opplevelser av miljøets eksisterende energi. Poseringene kan også sees som ordre, konfrontasjonsmomenter og selvkonsolidering. Imidlertid når kunstneren blir kjent med interiøret, blir kroppen gitt en bestemt funksjon i å eksperimentere med hvordan nye rom oppstår eller opprettes mellom møte og konfrontasjon mellom indre og ytre, lengsel og tilhørighet, intimitet og sårbarhet.

 

Meditations on Silence er en serie av skyer som utforsker menneskets sårbarhet i konfrontasjon med seg selv og ens eget liv og død. 

 

Prosjektet Leviathan består av 78 innrammede Polaroid av krateret av Solfatara, en privateid vulkan i Pozzuoli, Italia.

 

Prosjektet utforsker den utfordrende posisjonen av vårt felles ansvar for jorden og livets bærekraft i motsetning til økende eierskap av jordens resursser i store bedrifter og private selskap. Situasjonen vi er i nå ber om spørsmålet: Trenger jorden mennesker? Hvis svaret er positivt, hvordan kan vi forandre vår tilsynelatende uunngåelige kurs for å sikre menneskets overlevelse? Jo mer finjustert kroppen vår er, jo dypere oppfatter vi oss selv, andre og vår forbindelse med jorden. 

 

"Hva som skjer med oss, kan avhenge av tre årsaker: ved et uhell, ved skjebne, ved fri vilje", antyder Gurdjieff i Ouspensky's bok 'In search of the Miraculous'. 

 

Skulpturen Trust / Tetradedron består av seks sparate lysrør fylt med argon gass. De separate lysrørene støtter hverandre i en helhetlig konstruksjon. Den drar likhet fra to reflektorer i Solfatara som overvåker vulkanens bradyseism. Tetradedron er en av fem platonic solid og har symbolikk som makt, ild (aktivitet for endring), fellesskap.

 

Bradyseism er den gradvise oppløftingen (positiv bradyseism) eller nedstigningen (negativ bradyseism) av en del av jordens overflate forårsaket av fylling eller tøming av et underjordisk magma kammer og / eller hydrotermisk aktivitet. Ordet stammer fra de gamle greske ordene bradus, som betyr sakte og seism som betyr bevegelse.

 

Take your time er en vegginstallasjon av tekst i lys som er utformet av kunstnerens egen håndskrift. Verket kan som Trust / Tetrahedron sees i sammenheng med prosjektet Leviathan. 

 

The orange tree er en tekst sammensatt fra ulike kapitler av boken 'The Difficulties of Being' av Jean Cocteau. 

 

Make me tender again video-loop. Verket viser abstrakte pulserende former og refererer til kroppens sirkulasjon og bearbeidelse av ens helhetlige tilstand.

 

Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend og Norske KunstforeningerDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no