07.Apr - 20.Mai

Cities of the World

Andrés García Franco, Annalisa D. Quagliata, Antonio Arango, Daniela Libertad, Eduardo Makoszay, Fernan Martinez, Geni Thalia, Tania Ximena, Yollotl Alvarado, Txema Novelo

In Xochtl, in cuicatl (blomsten, sangen)

 Cities of the World er et internasjonalt prosjekt i regi av Atopia, som ble initiert i 2012 med en målsetning om å undersøke forbindelsen mellom et sted og persepsjon gjennom kunstnerisk produksjon ut fa et geopolitisk ståsted. Gjennom en serie med kuraterte videoprogram fra hele verden, er intensjonen å kunne skape en bedre forståelse av særegenhetene til de ulike byene gjennom kunstnernes arbeider.

Hvilken rolle spiller geografien i vårt syn på verden? Vi reagerer selvsagt forskjellig på et slikt spørsmål ut fra forskjellige steder. Hvordan lyder spørsmålet hvis det stilles i Teheran, São Paulo, Mexico City og andre byer? Hvert sted genererer et eget forslag og derfor sin egen oppfatning.

In Xochtl, in cuicatl (blomsten, sangen) er et videoprogram bestående av arbeider laget av åtte kunstnere, bosatt i Mexico City. Atopia inviterte kuratoren Miguel Jara Miguel Jara til å være kurator for prosjektet. Også kuratoren er bosatt i Mexico City.

Arbeidene undersøker det flyktige, hverdagslige livet og reflekter samfunnets  raske endringer. Det er en innsiktsfull berikelse fra en kunstscene et sted langt borte fra, som vi i Norge vet veldig lite om.

Farhad Kalantary, Atopia

 

Endelig forstod jeg hjertet mitt

Jeg hører sangen

Jeg ser blomstene

La dem ikke forvitre på jorden!

 

Nezahualcoyotl (1402-1472) 

In Xochtl, in cuicatl (blomsten, sangen) er et uttrykk fra Nahuatl, det språket (før det spanske språket) som ble snakket i Mexicoområdet Tenochtilan, som var hovedstaden til Aztekerne sitt rike.

Uttrykket refererer til  poesi, hovedsaklig unnfanget som en dialog med sitt eget hjerte, guddommeligheten, verden og samfunnet. På den ene siden anvender jeg uttrykket som en metafor for poetisk, audiovisuelle erfaringer og på den annen side for å kunne understreke den relevansen de innfødtes kultur fortsatt har innenfor mexikansk kultur.

Utvelgelsen av verkene i programmet følger ingen bestemt agenda, annet enn at den viser verker av høy kvalitet, produsert av kunstnere som har vært bosatt i Mexico de siste ti årene. Utvelgelsen vil selvsagt også reflektere min personlige smak. Programmets sammensetning av verk, er ganske varierende på alle måter. Jeg har inkludert  ulike perspektiver og tilnærminger til video som et medium innen billedkunst. Målet har vært  vise et bredt bilde av kunstproduksjoner, happenings og byens sensibilitet.

Mexico City er et tett befolket område, full av talentfulle mennesker, også tusenvis av billedkunstnere innen ulike scener innen det visuelle kunstfeltet. Dette gjorde det kuratoriske arbeidet utfordrende. I forbindelse med research, forholdt jeg meg til allerede ferdiglaget, tilgjengelig dokumentasjon. Jeg  annonserte også via sosiale medier, gjennom venner og andre fora. På en mer inngående måte ønsket jeg å finne frem til flere «formløse» områder hvor jeg kunne finne materiale som ville representere byens kunstarena. Totalt så jeg igjennom arbeider av 150 videokunstnere, og mer enn fem hundre arbeider.

Miguel Jara, kunstner og kurator, Mexico CityDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no