26.Mai - 15.Jul

Fenomenologi

Ingeborg Annie Lindahl, Ingeborg Blom Andersskog og Gro G. Navelsaker

FENOMENOLOGI

Kurator Kjell-Erik Ruud inviterte Ingeborg Annie Lindahl, Ingeborg Blom Andersskog og Gro G. Navelsaker til å delta på utstillingsprosjektet Fenomenologi. All forståelse har utgangspunkt i kroppen, og verden må erfares før den kan reflekteres over. Inspirert av tidens naturlige begrensning vil vi lage en serie utstillinger som oppstår og forsvinner. Materialene er kritt, blod og tusj.

Bakgrunnen for prosjektet er tanker rundt hvordan kroppen er den primære kilden til erkjennelse. Prosjektet skal gjennom kunstnerisk transformasjon samle kunnskap omkring verden og mennesket som art. Stedets kulturelle ramme vil fortelle mer om verden etterhvert som de kommende utstillingene blir gjennomført. Kan materialet fortelle mer enn hva språket kan omfavner?

www.fenomenologi.com

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no