03.Sep - 25.Okt

Bodø Biennale

Grethe Irene Einarsen, Anna Sigmond Gudmundsdottir og Kay Arne Kirkebø

Grethe Irene Einarsen

Reminisens - Resiliens

Med stedsutvikling og de menneskelige faktorer i stedsutviklingen, som tematisk ramme, har Grethe Irene Einarsen inntatt Bodø kunstforening med foto og installasjon. Utstillingens tittel Reminisens - Resiliens henspiller på minner (ofte uklare) om noe som har vært og vår evne til å håndtere minner og opplevelser.

Bodø kunstforening, Stormen bibliotek og Se Kunst i Nord-Norge samarbeider med Biennale-utstillingen for Bodø Biennale 2020. Tre kunstnere er invitert til å skape steds-spesifikke verk: Grethe Irene Einarsen, Anna Sigmond Gudmundsdottir og Kay Arne Kirkebø. Den tematiske rammen er knyttet til stedsidentitet og fokuserer på det menneskelige aspektet i stedsutvikling - tilhørighet og opplevelser av stedet. Med nærmere blikk på Bodø bys rivende by- og samfunnsutvikling, får kunstnere dra referanser til samtid og fremtid. Produksjonen har som mål å styrke samarbeid mellom kunstaktørene lokalt, genere kreative utviklingsprosesser, og være med å løfte kunstscenen i Bodø by. Utstillingen åpner under Bodø Biennale 3. sept. og står til 25. okt. 2020.

Les mer her

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no