06.Sep - 21.Okt

Bodø Biennale

Karin Blomgren

Til Biennalens festivalutstilling har vi invitert to kunstnere, Karin Blomgren (f. 1987, Stockholm) og Irene Nordli (f. 1967, Lørenskog). Blomgren og Nordli arbeider materialbasert, hovedsakelig med leire og keramikk. Med utgangspunkt i utstillingens tema stedsidentitet skal kunstnerne skape steds-spesifikke verk, Blomgren i Bodø kunstforening og Nordli i Stormen bibliotek (Stormen kunst). 

Begrepet stedsidentitet favner mye og kan betegne alt fra fysiske, karakteriske egenskaper ved stedet (særegenheter, hverdagsligheter, kultur, geologi, næring m.m.) til stedsforestillinger, stedsopplevelser og tilhørigheten man har til stedet. Det kan være relasjonelle, emosjonelle eller funksjonelle tilknyttinger. Kunstnerne står fri i sin fortolkning av den tematiske rammen, og med nærmere blikk på Bodø som sted, får kunstnere dra referanser enten til byens historie, nåtid eller dens fremtidige utvikling.  

KARIN BLOMGREN har sin MA i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). I sitt arbeid fokuserer hun på stedsspesifikke installasjoner i flyktige materialer. I samarbeid med Erna E. Skúladóttir har hun presentert store, romlige installasjoner som undersøker møtet mellom store mengder leire og arkitektur. Disse har blitt vist ved Galleri F15, Moss; KRAFT, Bergen; Visningsrommet USF, Bergen og senest på Parcours Céramique Carougeois International Biennial i Sveits. I 2016 ble hun tildelt Norske Kunstforeningers Debutantpris for sin deltakelse på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus, Oslo.  

Foto:
Bjarte Bjørkum. 
Abrasion (2016), Karin Blomgren i samarbeid med Erna E.Skuladottir. Visningsrommet USF, Bergen.

Utstillingen er kuratert og produsert i samarbeid mellom Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST), Bodø kunstforening og Stormen bibliotek.

Prosjektleder:
Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST)

Produsent:
Cathrine Persson (daglig leder Bodø kunstforening)

Kuratorium:
Marianne Bjørnmyr (programråd SE KUNST), Elise Cosme Hoedemakers (kurator/produsent SE KUNST), Ingunn Milly Hansen (kunstnerisk råd Bodø kunstforening), Eva Skotnes Vikjord (daglig leder SE KUNST)

Åpningstider:

Bodø kunstforening:
onsdag - søndag 12:00 - 16:00Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no