12.Mar - 24.Apr

BIOMER

Line Hvoslef

Line S. Hvoslef har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og Exeter School of Art, England. Hun har i hovedsak arbeidet med maleri, men også med større lydinstallasjoner og video i samarbeid med musikere og komponister. Hvoslef har hatt solo- og kollektiv-utstillinger i Norge og i utlandet og har utført en lang rekke offentlige utsmykninger. Hennes bilder er innkjøpt av blant annet  Norsk Kulturråd, KODE, Bergen Kunstmuseum, Statens Hus, Kunst på arbeidsplassen, Nord Trøndelag Fylkesgalleri, Bergen Kommune og Tromsø Kommune.

Hun sier selv om arbeidene:

Jeg har alltid vært opptatt av et fabulerende billedspråk. Jeg kaller bildene mine for landskap. Det kan dreie seg om fortidens landskap, nåtidens landskap eller fremtidens landskap. Jeg synes det er fascinerende å oppheve tidsaspektet, og at en i tanken kan være i fortid, samtid og fremtid på en gang.

Det handler også om mentale landskap. Eller surrealistiske drømmelandskap.

Jeg er opptatt av det underbevisste og de rom som ligger utenfor det hverdagslige. På den måten kan jeg pirre fantasien og kanskje også åpne for andre måter å se verden på.

Jeg har alltid vært nysgjerrig på koblingen mellom bilde og musikk. Derfor er jeg også i gang med et samarbeid med den svenske komponisten Mansoor Hosseini og det Bergens baserte vokal ensemblet Volve Vokal. Vi skal utvikle forestillingen Biome, med premiere i Berlin høst 2022.

Til denne forestillingen skal mine malerier være utgangspunkt for animasjoner som så skal projiseres. 

Mange av bildene jeg nå skal vise i Bodø blir utgangspunkt for disse animasjonene.

Mer info på hennes hjemmeside

http://hvoslef.no/

 

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no