12.Mar - 24.Apr

Dag og Nattlandskap

Line S. Hvoslef

På same viset som verkeleg tenking
finn stad når hovudet ditt er tomt,
er landskapet inni deg større
enn landskapet rundt deg.

                        K.Johannessen

Line S. Hvoslef har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og Exeter School of Art, England. Hun bor og arbeider vekselvis i Bergen og Steigen.

Hun har i hovedsak arbeidet med maleri, men også med større lydinstallasjoner og video i samarbeid med musikere og komponister. Hvoslef har hatt solo- og kollektiv-utstillinger i Norge og i utlandet og har utført en lang rekke offentlige utsmykninger. Hennes bilder er innkjøpt av blant annet  Norsk Kulturråd, KODE, Bergen Kunstmuseum, Statens Hus, Kunst på arbeidsplassen, Nord Trøndelag Fylkesgalleri, Bergen Kommune og Tromsø Kommune.

Hun sier om arbeidene:
Jeg har alltid vært opptatt av et fabulerende billedspråk. Jeg kaller bildene mine for landskap. Det kan dreie seg om fortidens landskap, nåtidens landskap eller fremtidens landskap. Jeg synes det er fascinerende å oppheve tidsaspektet, og at en i tanken kan være i fortid, samtid og fremtid på en gang. Det handler også om mentale landskap. Eller surrealistiske drømmelandskap. Jeg er opptatt av det underbevisste og de rom som ligger utenfor det hverdagslige. På den måten kan jeg pirre fantasien og kanskje også åpne for andre måter å se verden på.

Til denne utstillingen vil hun kombinere maleriene med et utvalg tekster av Kurt Johannessen.

Han er mest kjent som performancekunstner, men også som forfatter av en lang rekke egenartede kunstbøker. http://www.zeth.no

Johannessens tekster er underfundige, poetiske og ofte surrealistiske.Ved å sette disse sammen med Hvoslef sine fabulerende landskap er ønsket å skape nye rom for undring og ettertanke.

Mer info på hennes hjemmeside

http://hvoslef.no/

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger

 Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no