21.Mai - 03.Jul

To visuelle uttrykk - en samtale

Jorunn Steffensen og Runa Boger

Arbeidet med abstrakte bilder skjer ut fra en tekstil tradisjon hvor formale undersøkelser av farge og geometriske former er bærende elementer. Utstillingen vil ta utgangspunkt i møtet mellom to visuelle uttrykk og i samarbeide med galleriets romlige arkitektur.

I Bodø kunstforening vil kunstnerduoen lage verk spesielt tilpasset lokalet.

Jorunn Steffensen:

Jeg arbeider med maleri og tegning, i tillegg til installasjoner. Min kunst handler om farger og formale undersøkelser. Jeg arbeider innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Jeg er opptatt av fargens energi. Fargens langsomme oppbygning, lag på lag, strøk for strøk. Forflytning og illusjon av det tredimensjonale i flaten. Jeg arbeider ofte i serier, med ulik problematikk. Jeg søker en spenning i farge og komposisjon. For meg er det komposisjonen og summen av den indre spenningen som finner sitt uttrykk og gir innholdet i et kunstverk. Egne verk inspirerer meg ofte til nye undersøkelser og videre bearbeiding av billedspråket. Jeg arbeider med ulike tema, som i utgangspunktet kan være arkitektur, kunst eller et visuelt inntrykk som berører meg. Jeg maler på tekstil i stort format og på finerplate som ofte settes sammen til større verk. Parallelt arbeider jeg med tegning i mindre format.

Runa Boger:

Jeg arbeider med tekstile collager og tredimensjonale objekter. Arbeidet med formale og materialrelaterte utfordringer er en del av verket. Grepet er enkelt og direkte. Bildene kan ses på som verk som inngår i en minimalistisk stil, hvor det tekstile er en førende veiviser. Med fokus på det formale finner innholdet sitt uttrykk i komposisjonen. Inngangen til mine arbeider har referanse til og tar utgangspunkt i min tekstile arv, erfaring, utdannelse og et langt liv som tekstilkunstner. Jeg er opptatt av gjenbruk og resirkulasjon og bruker ofte ull fra det militære i kombinasjon med vegetabilske fibre. Det organiske og naturlig ustabile og den energien materialet tilfører verket fascinerer meg. Jeg liker å arbeide fysisk med materialer og idéer. Tema for bildene kan være bygnings elementer, konstruksjon og repetisjon inspirert av urban arkitektur og samtidskunst.Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no