06.Mai - 25.Jun

20COASTAL STATIONS - et internasjonalt tresnittprosjekt

Annu Vertanen - Finland, Bess Frimodig - Sverige/ London, Elisabet Alsos Strand - Trondheim, Katsutoshi Yuasa - Tokyo, Karen Helga Maurstig - Jølster, Åsa Andersson - Stockholm

"20 Coastal Stations"- et internasjonalt grafikkprosjekt

Prosjektet og utstillingen er dedikert den japanske tresnitt-teknikken mokuhanga, som utviklet seg på vandring fra Kina til Japan. Mange håndverk er involvert: Fra produksjon av langfibret papir, utskjæring av treplater i hardt kirsebærtre, til selve trykkeprosessen som består av innfarging og trykking for hånd av nøyaktig registrerte trykkplater. Gjennom teknikken skapes bilder med et subtilt preg, der vannfargen preges inn i det håndlagde papiret og samtidig slipper lyset igjennom de trykte flatene. De japanske tresnittene ble viktige forbilder for kunstnere som Van Gogh og Edvard Munch, og representerer høydepunkt i grafikkens historie.

Dessverre står håndverket i dag i fare for å gå i graven med de gamle japanske mestrene. Gårsdagens trykkemetoder er erstattet av lynraske digitale redskap. Et internasjonalt nettverk av kunstnere, håndverkere og teoretikere forsøker å bøte på dette gjennom konferanser, workshops og residenser. Initiativtagerne til "20 Coastal Stations" møttes på den 1. internasjonale mokuhanga- konferansen i Kyoto i 2011. Vi har deltatt på MI-LAB ´s AIR- program (Mokuhanga Innovation Laboratory) i Japan og fått opplæring i teknikken. Vi fikk idéen til et samarbeid i Norge, og inviterte 4 kunstnere fra de nordiske land og Japan til å delta.

Det finnes likhetspunkt i den japanske og nordiske kunsten og estetikken. Et nært forhold til en barsk natur, bosetting ved havet, en verdsetting av det enkle, ærlige og ukunstlete kan være bakgrunn for et felles blikk og uttrykk. Vi ville undersøke dette nærmere, og inviterte derfor til en reise som ga oss felles opplevelser og samtidig muligheten til å utveksle idéer og erfaringer.

Hiroshige (1797-1858) skildrer reisen mellom Kyoto og Edo i billedserien "53 stasjoner på Tokaidovegen". Det var naturlig å forme samarbeidet vårt som en sjøreise langs kysten, med besøk på stasjoner i Bodø- området og Sogn. Vi møttes i Bodø sommeren 2015 mens nettene fremdeles var lyse. Vi hadde base på Nordland Kultursenter med arbeidsøkter i verkstedet, og dro på utflukter for å samle strandfunn og historier om kystkulturen. Vi inviterte publikum til åpen dag i verkstedet for å samtale om tresnitt og vise våre arbeid og idéer. Siden fortsatte reisen sørover på Hurtigruten til Vestlandet, der vi foruten å reise inn og ut fjordene arrangerte tresnittkurs ved Nordisk Kunstnarsenter i Dale.

Siden dro alle hver til sitt, og nå er vi er glade for å presentere utstillingen 20 Coastal Stations (som åpnet på Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde i oktober 2016) i Bodø Kunstforening i mai og juni 2017. Kunstnerne i prosjektet viser et bredt spekter av uttrykk som inkluderer trykk på papir, installasjoner/ skulptur, video, kunstnerbøker og relasjonell kunst. Vi har tatt utgangspunkt i reisen på havet, og finner en ny mening i begrepet ”den flytende verden”, som opprinnelig var benevnelsen på tresnittene fra Japan.

Vi håper at utstillingen vil sette publikum på sporet av den rike japanske tradisjonen og de trykte bildenes magi, og bli delaktige i vår reise hit.

 

Les mer på fylkeskommunens sider

 Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no