12.Mar - 24.Apr

Liminale Landskap

Harald Lien

Harald Lien flyttet til Bodø i 1993. Han er utdannet fra Oslo tegne- og maleskole, og har i dag atelier ved Rønvik Vel.
Han arbeider både med olje, akryl og kull, ofte kombinert. Billedspråket er figurativt og omfatter både landskap, dyr, mennesker og interiører. 

I dette prosjektet har jeg konsentrert meg om små og mellomstore oljemalerier. Arbeidsprosessen er utpreget langsom , hvor bildet gradvis finner sin form gjennom gjentatte overmalinger og nedslipinger med sandpapir. Min ambisjon er å gi den maleriske fortellingen en lavmælt og nedtonet atmosfære, også i bilder med et dramatisk innhold.  Jeg forsøker å  få maleriets teknikk og innhold  til å smelte sammen i et helhetlig og poetisk uttrykk.

Med egenproduserte rammer ønsker jeg å understreke malerienes individuelle og håndverksmessige egenart og aura.

- Harald Lien

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no