21.Apr - 18:00

Årsmøte

Til medlemmene i Bodø kunstforening
INNKALLING TIL ÅRSMØTE BODØ KUNSTFORENING
Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø kunstforening, i henhold til statuttenes § 5.
Årsmøte avholdes i Bodø kunstforenings lokaler i Moloveien 10,
torsdag 21. april 2022 kl.18:00.
 
 
Styrets forslag til dagsorden:
Sak 1: Årsmøte
1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
1.2 Valg av møteleder
1.3 Valg av protokollfører
1.4 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 2: Årsberetning for Bodø kunstforening 2021
Sak 3: Årsberetning for Den 75. Nordnorske Kunstutstilling
Sak 4: Regnskap for Bodø kunstforening og regnskap og revisjonsberetning for 
Den 75. Nordnorske Kunstutstilling
Sak 5: Fastsette avsetning til Det Faste Galleri  
Sak 6: Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingenten                                                                     
Sak 8: Valg
8.1 Styret inkl. vara
8.2 Valgkomité inkl. vara
8.3 Kunstnerisk råd inkl. vara

Adgang til foreningens årsmøte med stemmerett, har de som registrert medlem i minimum tre mnd. og betalt kontingent, iflg. statuttenes § 3. 
Medlemmer kan melde inn saker til behandling i årsmøtet. 
Innkommende saker må være sendt innen 1.april pr. epost til post@bodokunst.no

Sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut på mail i 7.april 2022 

Med vennlig hilsen
Styret,
Bodø kunstforeningDesign: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no