01.Aug - 23.Aug

JORDKLANG | EANAŠUOKŊA

Marita Isobel Solberg

FESTIVALKUNSTNER - NORDLAND MUSIKKFESTUKE

JORDKLANG | EANAŠUOKŊA 

Kan du høre stemmene, ordene, setningene? Kan du ane pusten, jordens beinmarg, hjerteslagene? 

Til utstillingen JORDKLANG bygger Solberg opp en installasjon av stemme, form, elementer og kropp. Vårt forhold til jorden er evigvarende. Hvor godt kjenner vi hverandre? Kan hun «være» gråsteinens sang eller flammens stemme?  Hun vil bevege seg nært elementene, lete etter deres egne gjemte eller glemte beskjeder, joiker og sanger.

Marita Isobel Solberg (f. i Tromsø 1977)

Oppvokst i Manndalen i Kåfjord, Nord-Troms.

Solberg har gjennom oppveksten vært omgitt av meningsbærende materialer og objekter nært knyttet til natur, håndverk og sesongbasert arbeid. Møter med folk, språk og dialekter har en stor spennvidde da regionen huser både samisk, svensk, kvensk og norsk kultur. Gjennom Riddu Riđđu Festivalen kom «hele verden» tidlig i hennes nære krets. Denne bakgrunnen er viktige elementer i det materielle og immaterielle arkivet hun benytter i hennes kunstneriske utfoldelse. Mellom 1997-99 studerte hun ved Nordland Kunst og- Filmskole, videre til Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun etter endt master hovedsakelig har vært på reisefot med sine kunstprosjekter, -i Norge og nordområdene samt i store deler av verden. Her kan nevnes residence på The Watermill Center i NY (Robert Wilson), Art & Life Institute i Kingston, New York, SCCP i Japan, Fordypningsrommet i Fleinvær og Pushkinskaya. 10 Art Center i St. Petersburg, Russland. Solberg har fast base på atelierfellesskapet i Troms Fylkeskultursenter, og de seneste år har hun fått flere oppdrag i landsdelen, her kan nevnes Barents Spektakel (2019), Festspillene i Nord-Norge (2018) og direktør/performancekunstner for Sámi Dáiddamusea (2017), kuratert av Jérémie McGowan for Nordnorsk Kunstmuseum, som på grunnlag av dette fikk prisen for årets museum i 2018.

"Jeg arbeider i grenselandet mellom kunsten, livet og vitenskapen. Mine arbeider er ofte stedsspesifikke og relasjonelle, sanselige og visuelle, ofte forsterket av en sterk performativ tilstedeværelse. Intensjonen er å synliggjøre sammenstøt som kan virke både forførende og konfronterende nært på samme tid. Utgangspunktet er refleksjon rundt det innerste og det vi består av, samt utforskning rundt relasjoner, naturen og kroppens funksjoner. Med mine performancer og installasjoner ønsker jeg å invitere publikum med på en reise inn i en fabulerende, filosofisk og metaforisk ladet verden. Hvordan velger vi å lytte, høre eller lese våre omgivelser, vårt indre? "

Foto forside: Jon Eirik Boholm, Styling, Maja Linnea Jacobsen, andre bilder foto: Trond Ansten og Monika A Svorstøl 

Monika A Svorstøl

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no