OM OSS

Bodø Kunstforening holder til i Storgata 9 i Bodø. Vi har åpent onsdag til søndag fra kl 12-16.
 

Bodø Kunstforening er en ideell, ikke-kommersiell organisasjon. Vårt viktigste formål er å fremme interessen for kunst, samt øke kunstforståelsen ved å være en aktiv formidler for å fremme kunstinteresse og kulturkunnskap.

 

HISTORIKK

Etter initiativ fra Sofie Jakhelln, ble Bodø Kunstforening etablert i 1946. Jakhelln drev husflidskole for barn, og var selv utøvende maler. En annen drivkraft i etableringen av foreningen var kunstner Oscar Bodøgaard. Det nyvalgte styret begynte friskt med en utstilling allerede i mai samme år, i Nordlandsmuseets loftetasje. På den tiden var man også på utkikk etter mer permanente lokaler. Ikke bare benyttet man lokalene i Nordlandsmuseet, men også Frelsearmeens og Grand Hotells lokaler ble tatt i bruk til skiftende utstillinger. På årsmøtet i 1948 kunne Bodø Kunstforening se tilbake på 1947 som et år med 6 utstillinger og totalt 430 utstillte arbeider.

Rykker vi fram i tiden til 40 års jubileumsåret i 1986, hadde Bodø Kunstforening hele 12 utstillinger med totalt 5700 besøkende. Man hadde nå forhandlet seg fram til en fast leieavtale i Bodø Svømmehalls tredje etasje. Her disponerte foreningen 200 m2 med tilhørende lagerplass. Foreningen håpet på en snarlig realisering av byens kulturhus, der foreningen var tiltenkt plass. Slik gikk det ikke, men den 1. august 1992 kunne Bodø Kunstforening åpne sine nye lokaler i Tollbugata. 11, og HM Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen.

Bodø Kunstforenings drift har alltid vært basert på publikumsrettede aktiviteter. Alt i 1949 påpekte daværende formann Einar Dyvik viktigheten av kunstformidling til barn og unge: ”Skolens oppgave bør ikke bare være å stappe mest mulig matnyttig lærdom inn i elevene, men også å gi dem mest mulig å fylle livet med. De timene som stjeles fra timeplanen til en og annen kunstutstilling eller kunstforedrag er ikke bortkastet, Målet er å lære seg til å se på en aktiv måte slik at ens krav til kvalitet stadig skjerpes” ( NRK 1949, i ”Det Nord-Norske kvarter”).

Når det gjelder visning og formidling av kunst av høy kvalitet, var det tidligere Riksutstillingene med sine omviser, et viktig tilskudd til aktiviteten. Ved opprettelsen av Pilotgalleriet i 1993 gikk Bodø Kunstforening inn i en ny fase. Mer enn noen gang strømmer skoleelver til foreningens lokaler for å se og lære, og i tillegg skape sine egne arbeider. Her har foreningens faste galleri også vært med på å inspirere de unge ”kunstnere”. Pilotgalleriet var et prosjekt i samarbeid med Norsk Kulturråd og Bodø Kommune, og ble avsluttet i 1996. Erfaringer og metoder fra dette arbeidet har blitt videreført i det vi nå kaller skoletjenesten. Tjenestene som tidligere ble levert Bodø Kunstforening av Riksutstillinger, er i dag videreført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, samt SKINN.

Med profesjonell formidling og  gode utstillinger i ettertraktede lokaler, meldte det seg også et behov for faglig drift. For å opprettholde det nivå man etter hvert arbeidet seg fram til, har man siden 1997 hatt kunstfaglig personale i heltidsstillinger.

I dag har Bodø Kunstforening, takket være økonomisk støtte fra Bodø Kommune, en sentral plassering i byen, og flotte utstillingslokaler i Storgata 9. I tillegg til visning av 10 – 12 utstillinger hvert år, er det også et utsalg  for bl.a. kunsthåndverk, grafikk, bøker og kort. Det årlige besøkstallet ligger på ca. 13 000 publikummere ink. servering. 

Design: Marianne Bjørnmyr - Publiseringsløsning: Publishpack.no